Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


AVI leestesten

Je hebt het misschien al gehoord van je kind.. Deze periode worden de AVI leestesten afgenomen op onze school. Deze testen worden twee keer per jaar afgenomen, een eerste keer in januari - februari (midden schooljaar) en een tweede keer in juni (einde schooljaar).

 

 

Bij deze leestest wordt het technisch leesniveau bepaald van je kind. Het niveau van het technisch lezen geeft aan hoe snel en correct een tekst gelezen kan worden. Dit is niet hetzelfde als begrijpend lezen.


Met een toetskaart wordt gekeken of je kind een tekst kan lezen binnen een bepaalde tijd en met een maximaal aantal fouten. Een toetskaart van AVI kan op beheersingsniveau, instructieniveau en frustratieniveau gelezen worden. Beheersingsniveau betekent dat een kind dit niveau beheerst, instructieniveau betekent dat dit het niveau is waarop een kind kan oefenen en frustratieniveau betekent dat het niveau nog te hoog is voor een kind. In de agenda / op de informatiebrief noteren we het beheersingsniveau dat je kind behaald heeft. Omdat dit het niveau is dat je kind zelfstandig en zonder veel moeite kan lezen.

Er zijn twee soorten AVI testen:

  • AVI leestesten met 9 AVI-niveaus, die gaan van AVI 1 tem AVI 9, waarbij AVI 9 het hoogste AVI niveau is. Deze leestesten worden soms afgenomen bij de logopedisten, in het revalidatiecentrum.
  • AVI leestesten met 12 AVI-niveaus. Deze worden op school afgenomen. Het begint bij AVI Start. Dit is het niveau van kinderen die net beginnen met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘eind’. Het cijfer erachter staan voor de klasgroepen in Nederlands (omdat het een Nederlandse test is). Groep 3 staat voor het 1ste leerjaar, groep 4 voor het 2de leerjaar, groep 5 voor het 3de, groep 6 voor het 4de en groep 7 voor het 5de leerjaar. Bijvoorbeeld: AVI M4 wordt gemiddeld beheerst halverwege het 2de leerjaar.


Hieronder een omzettingstabel om de “oude” leesniveaus met de “nieuwe” te vergelijken.

Bij het uitzoeken van een goed leesboek voor uw kind is het belangrijk om niet alleen naar het AVI-niveau te kijken. Belangrijk is vooral dat uw kind de inhoud van het boek leuk vindt.
Als de inhoud interessant voor uw kind is, kan deze best een moeilijker leesboek lezen, zeker vanaf AVI M5.

Bron: https://leesadvies.nl/informatie/leesniveaus