Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Schoolstructuur

HET SCHOOLTEAM

  1. DIRECTIE, LEERKRACHTEN, SECRETARIAAT, ONDERHOUD
  2. HET SCHOOLBESTUUR
  3. DE SCHOLENGEMEENSCHAP

DIRECTIE, LEERKRACHTEN, SECRETARIAAT, ONDERHOUD

DIRECTIE

  Koen Steyaert directeur koen_steyaert.JPG

naar begin

LEERKRACHTEN in de LAGERE SCHOOL

  Céline De Clercq zesde leerjaar
  Linda Kerckhaert vijfde leerjaar linda_kerkaert.jpg
  Patricia Verdegem vierde leerjaar  
  Annemie Acke derde leerjaar acke.jpg
  Elke Van de Velde tweede leerjaar
  Katrien Van de Kerckhove tweede leerjaar
  Janita Coppejans eerste leerjaar
  Mieke Van de Velde zorgcoördinator
  Jan De Latter preventieadviseur
  Géry Demunter ICT-coördinator
  Jelle De Mey leerkracht gymmen lager

LEERKRACHTEN in de KLEUTERSCHOOL

  Evelien De Croock derde kleuterklas
  Peggy Van Landschoot tweede kleuterklas
  Veerle Van Broekhoven eerste kleuterklas
  Eline Van Landschoot eerste kleuterklas
  Cindy De Mets peuterklas
  Els Willems leerkracht gymmen kleuter

KINDERVERZORGSTER

  Marcelline Vaereman kinderverzorgster

HULPPERSONEEL

  Carine Vernaeve onderhoud + middagtoezicht
  Liesbeth Hebberecht middagtoezicht nog geen foto
beschikbaar

SECRETARIAAT

  Ines Daeninck administratief medewerkster
  Katrien Goethals administratief medewerkster

naar begin

HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur, ook wel inrichtende macht genoemd, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit schoolbestuur is dan ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen van het departement onderwijs en de katholieke koepel van het basisonderwijs. Zij kiest binnen haar geleding een voorzitter.

Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van het Vlaamse Verbond van het Katholieke Basisonderwijs (VVKBaO) en natuurlijk ook op de directie van de school zelf waaraan zij ook heel wat volmachten overdraagt.
Het schoolbestuur bestaat momenteel uit 9 leden:

SCHOOLBESTUUR

   
    DE KERPEL Roger
schoolbestuur_300.jpg  Voorzitter: Karperstraat 8
  9940 KLUIZEN
   
  VEREECKE Ronny
 Penningmeester: Kluizendorpstraat 11
  9940 KLUIZEN
   
   DE KESEL Lodewijk
 Secretaris:  Kluizenstraat 50
   9940 KLUIZEN

 

BESTUURSLEDEN

 
DE BUYSSCHER Rita VAN DEN ABEELE Joannes
Kluizendorpstraat 70 Kluisstraat 35
9940 KLUIZEN 9940 KLUIZEN
   
GEERINCKX Etienne VAN WAES Antoine
Schildekensstraat 66 Schildekenstraat 16
9940 KLUIZEN 9940 KLUIZEN
   
VAN HOECKE Geert  
Benninckstraat 18  
9940 ERTVELDE  
   

naar begin

DE SCHOLENGEMEENSCHAP

De vrije basisscholen van Groot-Evergem zijn samengebracht in een scholengemeenschap SEPTEM en omvat zeven scholen:

SCHOLEN
Sleidinge
Ertvelde
Rieme
Doornzele-Langerbrugge
Evergem
Belzele
Kluizen
SCHOOLBESTUUR VZW KSESS,
schoolbestuur van
Sleidinge, Ertvelde, Rieme,
Doornzele-Langerbrugge, Evergem
Schoolbestuur Belzele
Schoolbestuur Kluizen
SCHOLENGEMEENSCHAP    Scholengemeenschap SEPTEM