Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Al spelend leren we lezen.

  

Vrijdag was onze eerste keer dat we in leesgroepjes letter- en woordoefeningen gedaan hebben met onze nieuwe "juffen". Mama Sabine, zus Delphine, mémé Milan, juf Mieke en juf Mieke helpen ons mee met lezen. Nadat we in een doorschuifsysteem alle opdrachten hebben doorlopen, zullen we als kers op de taart, na de krokusvakantie bij onze peter en meter 3 keer mogen een verhaaltje lezen. Tegen dan kunnen we al vlot lezen!

Er zijn verschillende opdrachten: 

- Juiste zinnen maken met

woorden die op witte bonen staan.  

- Snel woorden meppen met een vliegenmepper.

- Teksten lezen. En een tekening erbij maken.

- Woorden verzamelen die met een moeilijke letter beginnen (b, p, d).

- Het b en p spel.

- Woorden lezen, en laten raden. Je mag enkel op ja/nee-vragen antwoorden.

 

Hartelijk dank aan al die lieve juffen die ons daarbij helpen! Zij verdienen een groot applaus!