Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


COVID-19 (Coronavirus)

Beste ouders

Zoals u wellicht hebt vernomen, heeft de overheid een aantal maatregelen aangeraden om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken.

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

Conform de adviezen van de overheid neemt het schoolbestuur zijn verantwoordelijkheid en heeft het beslist om alle eendaagse of meerdaagse uitstappen, inclusief zwemmen, oudercontacten, peuterkijkdagen en allerlei festiviteiten op school uit te stellen of te annuleren.

Na de paasvakantie zal de toestand opnieuw geëvalueerd worden.

Het schoolbestuur heeft een outbreak-managementteam opgericht, bestaande uit de preventieadviseur, de directeur en de voorzitter. Dit team zal de situatie van dag tot dag opvolgen en evalueren.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog niet nodig. 

·       De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

·       Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren.

·       Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

·       Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders. 

 

1            Was je handen regelmatig en grondig (40 tot 60 sec.) met water en zeep.

2            Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3            Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze in een afsluitbare vuilnisbak.

4            Blijf zeker thuis als je ziek bent.

5            Vermijd nauw contact met zieke mensen.

6            Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

7            Vermijd handdrukken.

 

Meer informatie vindt u bij: 

·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

·       Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

·       Extra informatie voor ouders 

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Wij houden u verder op de hoogte.