Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


(t)huiswerk en opvang op school (COVID-19)

Beste ouder(s),

Belangrijk voor het lager:
Afgelopen week hebben heel wat kinderen (t)huiswerk kunnen maken via Bingel en/of via de werkbundel die jullie werd toegestuurd. (kinderen lagere school)
We hebben deze manier van werken intern geëvalueerd en we merken toch wel enige moeilijkheden die we niet zo goed konden inschatten.

Enerzijds krijgen we veel signalen dat Bingel moeilijk bereikbaar is.
Wellicht is men niet voorzien op het massaal gebruik van dit platform.
Anderzijds horen we ook dat het niet zo evident is om een computer te voorzien voor de leerlingen van het lager. Leerlingen  die in het secundair of hoger zitten moeten online lessen volgen en ouders worden steeds meer verondersteld om ook van thuis uit te werken. Dit zorgt er vaak voor dat het niet zo makkelijk is om een computer vrij te hebben om ook nog eens te Bingelen...
Daarom hebben we ons (t)huiswerk-beleid wat bijgestuurd.

We willen vooral werken met schriftelijke werkbundels. Dit voor wiskunde, taal en spelling. Drie afzonderlijke bundels die jullie per week zal doorgestuurd worden.
Voor wiskunde zijn er telkens twee versies, nl. basis en uitbreiding.
Als jullie kind nood heeft aan meer uitdaging, kunnen jullie kiezen voor de bundel met uitbreiding.
Op maandag (in de loop van de voormiddag ) worden de bundels doorgestuurd. Deze kunnen thuis afgedrukt worden. Indien dit niet mogelijk zou zijn, laat u dit weten, telefonisch (09 357 75 11) of via mail. (directie@vb-dekleineprins.be)

Nogmaals willen wij benadrukken dat deze taken een aanbod zijn van de school.
Geen enkele taak kan meegeteld worden voor punten, scores, evaluaties of wat dan ook.
Alle taken (zowel op papier als digitaal) zijn een vrijblijvend aanbod.
Het is onze bedoeling dat kinderen door dit aanbod niet in vakantiemodus geraken en zo de leerachterstand beperkt wordt.

Belangrijk voor iedereen:
De overheid heeft de maatregelen voor scholen nog verscherpt.

Voor wie moet de school opvang voorzien?

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen.
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan,... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

De school voorziet ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school
kan het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige
optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. De school gaat
daarover in overleg met het CLB en de ouders.

De opvang van verschillende scholen centraliseren op één plek omdat er weinig leerlingen
in de opvang op school verblijven, wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)
afgeraden. Zo creëert de school nieuwe ‘gemeenschappen’, wat het risico op besmetting
verhoogt.

De school blijft de voorzorgsmaatregelen opvolgen (handhygiëne, afstand, ventilatie,
activiteiten in de open lucht, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak de
handen wassen. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social
distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig.
Op advies van het AZG is handhygiëne belangrijker dan mondmaskers.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Vanzelfsprekend blijven ook wij u op de hoogte houden.

Directie en team De Kleine Prins