Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Startviering 25 september 2020

Op vrijdagnamiddag 25 september 2020 namen alle kinderen, leerkrachten en de directeur van de VBS De Kleine Prins deel aan de startviering in de parochiekerk van Kluizen.
Met hart en handen, zang en gebed zetten ze in deze gebedsviering vol overtuiging het nieuwe schooljaar samen in.
Met ondersteuning van prachtige accordeonbegeleiding werden tussendoor enkele sfeervolle liederen gezongen door de kleuters en de lagere schoolkinderen.