Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Inzamelactie De Tinten: wijziging datum

Beste ouder(s)

Ondanks deze hectische tijden, willen we toch graag nog even beroep doen op jullie vrijgevigheid voor VZW De Tinten, een organisatie die wij al jaren een warm hart toedragen.
Heb je thuis nog een flesje shampoo, een tube tandpasta, een douchegel,.. dan mag je dit altijd meegeven met jullie kind.
Wij bezorgen deze producten persoonlijk aan De Tinten in de kerstvakantie.

Daar de kerstvakantie dit jaar uitzonderlijk begint op 20 december, kunnen jullie kinderen een gift binnenbrengen op school tot en met donderdag 16 december.

ALVAST HEEL VEEL DANK! 

Een schoolstraat kan bijdragen aan een aangenamere leefomgeving en gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen

Met een interventiestudie onderzocht de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg het effect van een schoolstraat op mobiliteit, luchtkwaliteit, geluid, gezondheid en welbevinden. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze school nam deel aan de studie.

In totaal werden in 5 testschoolstraten in Vlaanderen tweemaal eenzelfde set metingen uitgevoerd. Door de meting vóór de inrichting van de schoolstraat te vergelijken met de meting 3 weken na de start van de schoolstraat, werd beoordeeld of er een gunstig effect was van de schoolstraat. Drie weken na de start van de schoolstraat zijn er subtiele, gunstige veranderingen meetbaar op vlak van mobiliteit, luchtkwaliteit, lawaai, gezondheid en welbevinden.

Wil je meer informatie? De samenvatting en het volledige rapport van de studie vind je terug op de website.

Bedankt aan alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de school voor jullie deelname aan de studie!”

Scholencross 2020

Corona hield onze lagere schoolkinderen niet tegen om een schooleigen scholencross te organiseren.

Dankzij de medewerking van sportmeester Laurenz en de juffen werd het een heel sportieve namiddag!

Proficiat aan alle deelnemers!