Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Een schoolstraat kan bijdragen aan een aangenamere leefomgeving en gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen

Met een interventiestudie onderzocht de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg het effect van een schoolstraat op mobiliteit, luchtkwaliteit, geluid, gezondheid en welbevinden. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze school nam deel aan de studie.

In totaal werden in 5 testschoolstraten in Vlaanderen tweemaal eenzelfde set metingen uitgevoerd. Door de meting vóór de inrichting van de schoolstraat te vergelijken met de meting 3 weken na de start van de schoolstraat, werd beoordeeld of er een gunstig effect was van de schoolstraat. Drie weken na de start van de schoolstraat zijn er subtiele, gunstige veranderingen meetbaar op vlak van mobiliteit, luchtkwaliteit, lawaai, gezondheid en welbevinden.

Wil je meer informatie? De samenvatting en het volledige rapport van de studie vind je terug op de website.

Bedankt aan alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de school voor jullie deelname aan de studie!”

Scholencross 2020

Corona hield onze lagere schoolkinderen niet tegen om een schooleigen scholencross te organiseren.

Dankzij de medewerking van sportmeester Laurenz en de juffen werd het een heel sportieve namiddag!

Proficiat aan alle deelnemers!