Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Opvang na de paasvakantie (april 2020)

Beste ouder

 

De maatregelen zijn opnieuw verlengd waardoor we als gemeentebestuur en alle Evergemse basisscholen de noodopvang blijven organiseren.

Je kind(eren) kunnen de komende twee weken (behalve vrijdag 1 mei: Dag van de arbeid) terecht op de school.

Zo blijven we de contactbubbels zo volledig mogelijk houden, wat nog steeds het belangrijkste is voor iedereen zijn gezondheid.

 

Om dit praktisch te organiseren blijven we werken met inschrijvingen.

Gelieve het online formulier in te vullen tegen maandag 20 april om 12 uur.

(t)huiswerk en opvang op school (COVID-19)

Beste ouder(s),

Belangrijk voor het lager:
Afgelopen week hebben heel wat kinderen (t)huiswerk kunnen maken via Bingel en/of via de werkbundel die jullie werd toegestuurd. (kinderen lagere school)
We hebben deze manier van werken intern geëvalueerd en we merken toch wel enige moeilijkheden die we niet zo goed konden inschatten.

Enerzijds krijgen we veel signalen dat Bingel moeilijk bereikbaar is.
Wellicht is men niet voorzien op het massaal gebruik van dit platform.
Anderzijds horen we ook dat het niet zo evident is om een computer te voorzien voor de leerlingen van het lager. Leerlingen  die in het secundair of hoger zitten moeten online lessen volgen en ouders worden steeds meer verondersteld om ook van thuis uit te werken. Dit zorgt er vaak voor dat het niet zo makkelijk is om een computer vrij te hebben om ook nog eens te Bingelen...
Daarom hebben we ons (t)huiswerk-beleid wat bijgestuurd.

We willen vooral werken met schriftelijke werkbundels. Dit voor wiskunde, taal en spelling. Drie afzonderlijke bundels die jullie per week zal doorgestuurd worden.
Voor wiskunde zijn er telkens twee versies, nl. basis en uitbreiding.
Als jullie kind nood heeft aan meer uitdaging, kunnen jullie kiezen voor de bundel met uitbreiding.
Op maandag (in de loop van de voormiddag ) worden de bundels doorgestuurd. Deze kunnen thuis afgedrukt worden. Indien dit niet mogelijk zou zijn, laat u dit weten, telefonisch (09 357 75 11) of via mail. (directie@vb-dekleineprins.be)

Nogmaals willen wij benadrukken dat deze taken een aanbod zijn van de school.
Geen enkele taak kan meegeteld worden voor punten, scores, evaluaties of wat dan ook.
Alle taken (zowel op papier als digitaal) zijn een vrijblijvend aanbod.
Het is onze bedoeling dat kinderen door dit aanbod niet in vakantiemodus geraken en zo de leerachterstand beperkt wordt.

Belangrijk voor iedereen:
De overheid heeft de maatregelen voor scholen nog verscherpt.

Voor wie moet de school opvang voorzien?

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen.
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan,... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

De school voorziet ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school
kan het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige
optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. De school gaat
daarover in overleg met het CLB en de ouders.

De opvang van verschillende scholen centraliseren op één plek omdat er weinig leerlingen
in de opvang op school verblijven, wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)
afgeraden. Zo creëert de school nieuwe ‘gemeenschappen’, wat het risico op besmetting
verhoogt.

De school blijft de voorzorgsmaatregelen opvolgen (handhygiëne, afstand, ventilatie,
activiteiten in de open lucht, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak de
handen wassen. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social
distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig.
Op advies van het AZG is handhygiëne belangrijker dan mondmaskers.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Vanzelfsprekend blijven ook wij u op de hoogte houden.

Directie en team De Kleine Prins

COVID-19 (Coronavirus)

Beste ouders

Zoals u wellicht hebt vernomen, heeft de overheid een aantal maatregelen aangeraden om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken.

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

Conform de adviezen van de overheid neemt het schoolbestuur zijn verantwoordelijkheid en heeft het beslist om alle eendaagse of meerdaagse uitstappen, inclusief zwemmen, oudercontacten, peuterkijkdagen en allerlei festiviteiten op school uit te stellen of te annuleren.

Na de paasvakantie zal de toestand opnieuw geëvalueerd worden.

Het schoolbestuur heeft een outbreak-managementteam opgericht, bestaande uit de preventieadviseur, de directeur en de voorzitter. Dit team zal de situatie van dag tot dag opvolgen en evalueren.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog niet nodig. 

·       De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

·       Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren.

·       Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

·       Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders. 

 

1            Was je handen regelmatig en grondig (40 tot 60 sec.) met water en zeep.

2            Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3            Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze in een afsluitbare vuilnisbak.

4            Blijf zeker thuis als je ziek bent.

5            Vermijd nauw contact met zieke mensen.

6            Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

7            Vermijd handdrukken.

 

Meer informatie vindt u bij: 

·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

·       Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

·       Extra informatie voor ouders 

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Wij houden u verder op de hoogte.

Welkom terug!

Op maandagmorgen 2 september komen alle kinderen (ook kleuters) uitzonderlijk via de grote poort de school binnen.

Het kleuterpoortje aan de Kloosterstraat zal vanaf 8.15u. gesloten zijn.

Ouders en/of grootouders van harte welkom op de grote speelplaats vanaf 8.15u.

 

We wensen iedereen een fantastisch en beregoed schooljaar toe!