Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Blog van vijfde leerjaar

09-10-2020 Muziek, samen dansen, de verjaardagen van de maand vieren én de zon!

Muziek, samen dansen én de zon!  Het zorgde voor veel blije gezichten op onze speelplaats

In het kader van ons jaarthema 'Welbevinden' leerden we in de loop van de maand september alle pasjes van de wereldberoemde danshype ‘Jerusalema Dance Challenge’.  We dansten ons fit!

28-09-2020 : Horen, zien en groeien in het verkeer : Hoekenwerk

Vandaag organiseerden we hoekenwerk voor onze les mobiliteit en verkeer.
Op een interactieve manier, via verschillende spelletjes (zoals een verkeersbordenmemory en een verkeersbordenkwartet)leren de leerlingen heel wat bij over de verschillende verkeersborden en hun betekenis.

               

              

25-09-2020 Tweejaarlijkse koekenverkoop ten voordele van onze plattelandsklassen in Torhout.

  Onze plattelandsklassen gaan door in Groenhovecentrum in Torhout van 19 t.e.m. 23 oktober 2020.

  We kijken er enorm naar uit!

  Op openluchtklassen leren we in de manège paardrijden. We krijgen rij-initiatie en we helpen mee bij het werk in de stallen. 

25-09-2020 Samen de start van het nieuwe schooljaar vieren...

Op vrijdagnamiddag 25 september 2020 namen alle kinderen, leerkrachten en de directeur van de VBS De Kleine Prins deel  aan de startviering in de parochiekerk van Kluizen.   

                                                                        

Met hart en handen, zang en gebed zetten we samen, vol overtuiging, het nieuwe  schooljaar in.

Elk kind van de school heeft vooraf in de klas met veel liefde een zeepbel versierd.

24-09-2020 Taalspel: Rollenspel maken en spelen.

Vandaag mochten we ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën uiten in een taalspel.

       

We leerden in ons eerste taalthema over kleine regels en wetten die worden overtreden in de klas, op school en elders.
We hebben enkele teksten gelezen over mensen die een GAS-boete hebben gekregen. 

Die mensen speelden een hoofdrol in het rollenspel dat we tijdens deze les maakten en speelden.

07-09-2020 Verkeers- en oriëntatiewandeling in de dorpskern van Kluizen

Op deze prachtige nazomerse dag hielden we met onze klas een verkeers- en oriëntatiewandeling doorheen de dorpskern van Kluizen.

   

In onze onmiddellijke schoolomgeving leerden we de belangrijkste verkeerstekens, - borden en -regels voor voetgangers en fietsers kennen en correct naleven om ons veilig te leren verplaatsen langs een vertrouwde route.