Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Blog van zesde leerjaar

Kersttocht

Tijdens de adventsperiode verzamelen we met onze school naar jaarlijkse gewoonte, producten in voor de Tinten. De Tinten is een organisatie in Gent die hulp bieden aan vluchtelingen, mensen zonder papieren, mensen die door omstandigheden niet meer in hun land kunnen wonen,...
De laatste dag voor de kerstvakantie zijn we met het 5e en 6e leerjaar naar Gent geweest om de producten die we met onze school hebben ingezameld, te gaan afgeven.

Sinterklaasactiviteit met het 1e leerjaar

We hebben met het eerste leerjaar heel wat activiteiten voorbereid rond het thema “Sinterklaas” om ons pete- of metekind eens in de watten te leggen.
De kinderen konden kiezen uit een kookactiviteit, een pietenparcours afleggen, muziekpak, dansen, knutselen, filmpjes maken,...
Bij het koken gingen de kinderen pannenkoeken bakken. Bij het pietenparcours moesten de kinderen parcours met obstakels afleggen met de fiets.

Grootouderfeest - Voorleesfeest

Op 22-11-’17 werd er in het 5de en 6de leerjaar een grootouderfeest georganiseerd.
De eerste groep grootouders werden om 9 uur verwacht en de tweede groep om 10u30. Ze werden welkom geheten in de klas van hun kleinkind. De grootouders werden verwend met mooie verhalen uit het boek "Geluk voor kinderen" van Leo Bormans.  De verhalen werden voorgelezen door hun kleinkind. Na afloop van een verhaal werden er bijpassende levensvragen gesteld waardoor de grootouders nog wat meer te weten kwamen over hun kleinkind en omgekeerd.