Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


08-01-2021 We houden kindergemeenteraadsverkiezingen!

 

                     

Vanuit de jeugddienst van onze gemeente Evergem kregen alle leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de allereerste kindergemeenteraadsverkiezingen.

Om ons hierop voor te bereiden gaf de juf hierrond enkele werolessen. Alle leerlingen mochten thema's en ideeën naar voor brengen. 

De kindergemeenteraad bestaat uit 30 kinderen van 15 verschillende scholen in Evergem.
Ze zullen worden geholpen door de burgemeester, de schepen van Jeugd en een medewerker van de dienst Jeugd.
Een gemeente wordt bestuurd door de burgemeester en schepenen. Het schepencollege bereidt beslissingen
voor, die door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Na goedkeuring voeren de schepenen de beslissingen uit. Ze doen dit samen met de gemeentelijke diensten.
De dienst Jeugd is zo één van die diensten. Zij organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod voor kinderen en
jongeren. Het is de taak van de dienst Jeugd om te luisteren naar de kinderen en jongeren. Op die manier weet het
gemeentebestuur wat kinderen en jongeren belangrijk vinden.

Alle kinderen die vinden van zichzelf dat ze creatief zijn, leuke ideeën hebben voor kinderen in Evergem en durven spreken voor een groep, mochten zich kandidaat stellen.
In onze klas stelden zich drie leerlingen kandidaat : Sid Buysse,  Brian Terryn en Simon Van Pamel.

Zij mochten een affiche ontwerpen waarop ze duidelijk maakten welke ideeën ze willen aanbrengen in de kindergemeenteraad.

                                                                     

Nadien organiseerden we in de klas een geheime democratische stemming. Ook het vierde leerjaar hield een stemming.

Voor onze school werden de twee verkozen vertegenwoordigers voor de kindergemeenteraad : Cisse De Latter uit het vierde leerjaar en Sid Buysse uit het vijfde leerjaar. Een warme proficiat aan beide kandidaten ! We zijn heel fier dat ze onze school twee jaar lang willen vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad en we wensen hen veel succes toe bij hun belangrijke opdracht!