Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Kriebeldiertjes zoeken

We gingen op pad naar het bosje en het graspleintje in onze gemeente en daar gingen we op zoek naar kriebeldiertjes...met succes!